Facebook บัญชีของคุณถูกล็อก เราพบกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชีของคุณ ซึ่งอาจบ่งบอกว่ามีคนอื่นแอบใช้บัญชีนี้ เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

เฟสบุ๊คขึ้น บัญชีของคุณถูกล็อก เราพบกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชีของคุณ ซึ่งอาจบ่งบอกว่ามีคนอื่นแอบใช้บัญชีนี้


สำหรับผู้ใช้งาน Facebook ขณะลงชื่อเข้าใช้งาน Facebook และขึ้นข้อความ “บัญชีของคุณถูกล็อก เราพบกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชีของคุณ ซึ่งอาจบ่งบอกว่ามีคนอื่นแอบใช้บัญชีนี้ เพื่อปกป้องคุณ ผู้คนบน Facebook จะไม่สามารถเห็นโปรไฟล์ของคุณได้และคุณเองก็จะไม่สามารถใช้บัญชีของคุณได้”  ไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีได้ เข้าไม่ได้ ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

บัญชีของคุณถูกล็อก เราพบกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชีของคุณ ซึ่งอาจบ่งบอกว่ามีคนอื่นแอบใช้บัญชีนี้ เพื่อปกป้องคุณ ผู้คนบน Facebook จะไม่สามารถเห็นโปรไฟล์ของคุณได้และคุณเองก็จะไม่สามารถใช้บัญชีของคุณได้

หากใครลงชื่อเข้าใช้ล็อคอินแล้วขึ้นลักษณะดังภาพด้านบนให้ ทำตามขั้นตอนที่ทาง Facebook แนะนำแตะที่ “เริ่มกันเลย” หน้าต่างจะพาคุณไปยังขั้นตอน “ขั้นตอนต่อไปในการปลดล็อกบัญชีของคุณ” > รักษาความปลอดภัยของรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ
ตรวจสอบอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดในบัญชีของคุณ แล้วเราจะช่วยคุณลบอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เก่าหรือไม่คุ้นเคย ให้แตะ “ถัดไป”

รักษาความปลอดภัยของรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ
ตรวจสอบอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดในบัญชีของคุณ แล้วเราจะช่วยคุณลบอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เก่าหรือไม่คุ้นเคย

จะเป็นขั้นตอน “รักษาความปลอดภัยของรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ คนอื่นอาจเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลในบัญชีของคุณหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลนั้นเข้าสู่ระบบ คุณไม่สามารถลบหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลนี้ได้ เนื่องจากเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลเดียวในบัญชีของคุณ เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ เราขอแนะนำให้เปลี่ยนรายละเอียดการติดต่อเป็นอย่างอื่นใน Account Settings เมื่อคุณกลับมาใช้ Facebook ได้อีกครั้ง

รักษาความปลอดภัยของรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ คนอื่นอาจเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลในบัญชีของคุณหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลนั้นเข้าสู่ระบบ คุณไม่สามารถลบหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลนี้ได้ เนื่องจากเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลเดียวในบัญชีของคุณ เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ เราขอแนะนำให้เปลี่ยนรายละเอียดการติดต่อเป็นอย่างอื่นใน Account Settings เมื่อคุณกลับมาใช้ Facebook ได้อีกครั้ง

Facebook จะไม่สอบถามรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความเด็ดขาด

Facebook จะไม่สอบถามรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความเด็ดขาด

หน้าต่างคุณจะขึ้น “คุณได้ปลดล็อกบัญชีของคุณแล้ว
รหัสผ่านปัจจุบันของคุณจะใช้งานไม่ได้หากคุณพยายามเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ใหม่ หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ไปที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ ให้แตะ “ตรวจสอบกิจกรรมล่าสุด” หากต้องการตรวจสอบความผิดปกติ แต่หากต้องการเข้าเฟสบุ๊คและใช้งานให้เลือกเมนู ย้อนกลับไปที่ Facebook หากไม่มีข้อผิดพลาดบัญชีของคุณจะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ

คุณได้ปลดล็อกบัญชีของคุณแล้ว
รหัสผ่านปัจจุบันของคุณจะใช้งานไม่ได้หากคุณพยายามเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ใหม่ หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ไปที่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ

หากคุณเลือกเมนู “ตรวจสอบกิจกรรมล่าสุด” อาจมีหน้าต่างขึ้นมาให้คุณตรวจสอบความผิดพลาดต่างๆ ระบบจะตรวจสอบความผิดปกติของบัญชี

เพื่อช่วยให้บัญชี Facebook ของคุณปลอดภัย เราจะแนะนำคุณแต่ละขั้นตอนในการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณและตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงบัญชีล่าสุดนั้นมาจากคุณ

หากมีความผิดปกติระบบจะรายงาน และเริ่มต้นแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป หากบัญชีของคุณไม่มีความผิดปกติใดๆ จะขึ้นข้อความ “ไม่มีการเปลี่ยนแปลง! ข่าวดี: บัญชีของคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากคุณต้องการ คุณสามารถเปิดการตั้งค่าความปลอดภัยเป็นพิเศษสำหรับบัญชีของคุณได้ในตอนนี้” ดังภาพด้านล่าง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง!
ข่าวดี: บัญชีของคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากคุณต้องการ คุณสามารถเปิดการตั้งค่าความปลอดภัยเป็นพิเศษสำหรับบัญชีของคุณได้ในตอนนี้

 

 

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.