Windows 11 เชื่อมต่อลำโพง Bluetooth แล้วแต่เลือกลำโพงไม่ได้ เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

Windows 11 logo

ปัญหาการใช้งาน Windows 11 การเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธ


สำหรับผู้ใช้งาน Windows 11 ในการเชื่อมต่อลำโพง Bluetooth แล้วเครื่องไม่สามารถใช้งานลำโพง Bluetooth ได้ทั้งที่เชื่อมต่อแล้วแต่ไม่มีตัวเลือกให้เลือกลำโพงบลูทูธทำให้เกิดความสงสัยว่าเกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร หากต้องการใช้งานลำโพงบลูทูธผ่าน Windows

Windows 11 logo in monitor

การเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธใน Windows 11

ก่อนเราจะทราบถึงการแก้ไขปัญหา เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธกับ Windows เสียก่อน สำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ โดยปกติแล้วเราสามารถเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธกับ Windows 11 ได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เปิดโหมดจับคู่ที่ลำโพง หรือเปิดโหมด Bluetooth (ในกรณีต้องเปิด)
 • ในคอมพิวเตอร์ Windows ให้ไปยัง Setting > Bluetooth & devices
 • เลือกตัวเลือก Add device
 • เลือกตัวเลือก Bluetooth
 • ระบบจะค้นหาอุปกรณ์ที่เปิด Bluetooth ที่อยู่ใกล้เคียง ให้ทำการเลือกชื่อลำโพง ของคุณเมื่อค้นหาเจอ จะเป็นการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับ Windows แล้ว

การใช้งานลำโพงบลูทูธใน Windows 11

หลังจากเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธเข้ากับ Windows แล้วการใช้งานจริงๆแล้วไม่มีอะไรยุ่งยากเพียงเลือกใช้งานลำโพงบลูทูธได้ง่ายๆดังต่อไปนี้

 • ไปที่ Setting > System
 • เลือกตัวเลือก Sound
 • ภายใต้เมนู Choose where to play sound ให้เลือกลำโพงบลูทูธของคุณลักษณะภาพด้านล่าง
  Choose where to play sound Windows 11

ในกรณีเพิ่มลำโพงบลูทูธไปแล้ว Windows มองเห็นแต่ไม่มีตัวเลือกลำโพงบลูทูธ

บางกรณีเราไม่สามารถเลือกตัวเลือกลำโพงบลูทูธ ได้เพราะจำเป็นต้องอนุญาตให้แอพใช้งานลำโพงบลูทูธได้เสียก่อน ให้ไปที่

 • เลือกเมนู Setting > System
 • เลือก Sound > All sound device
 • หากคุณเชื่อต่อ ลำโพงบลูทูธ แล้วจะมีตัวเลือกแสดงอยู่ตรงนี้ ให้เลือกตัวเลือกลำโพงบลูทูธดังกล่าว
 • ภายใต้เมนู Audio Allow apps and Windows to use this device for audio ให้เลือก Allow

Windows 11 Allow apps and Windows to use this device for audio

นี้เป็นแนวทางการตั้งค่าลำโพงบลูทูธทั้งหมดของ Windows 11 หากใครที่กำลังมีปัญหาในการเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธใน Windows 11 อยู่ ให้ทดสอบการตั้งค่าดังกล่าว

About modify 4847 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.