IP Pool Count ใน เราเตอร์ คืออะไร


วันนี้มีความรู้เล็กๆน้อยเกี่ยวกับการตั้งค่าเราเตอร์ ที่เราใช้อยู่ภายในบ้าน หลายคนที่พอจะมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์หนอ่ย อาจจะเคยเข้าไปยังเล้าเตอร์เมื่อตั้งค่าต่างๆ คงจะเจอกับคำว่า IP Pool Count แถวๆ  LAN เกียวกับ IP Address คงอยากจะทราบว่ามันคืออะไร (พอดีมีคนถามเข้ามา)

ในส่วนของ LAN เราจะเห็นดังนี้

  • IP Address : เป็น IP ของ เร้าเตอร์ สามารถกำหนดได้ตามที่เราต้องการ และหาก จะให้เครื่องรับต้องกำหนด gateway ให้ตรงกับตัวนี้เพื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต
  • Starting IP Address : ตรงนี้จะคล้ายๆกับการเริ่มต้นของ IP ที่เชื่อมต่อมาจากเครื่องที่ใช้แบบ auto ip เข้ามา เราสามารถกำหนดให้ใช้ IP เริ่มต้นที่เราไหร่ ยกตัวอย่างเช่น 192.168.1.30 เมือมีอุปกรณ์อะไรเชื่อมต่อเข้ามาจะเริ่มต้นที่ IP นี้ ส่วน 1-29 ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน แต่เร้าเตอร์จะไม่จัด IP นี้ให้ เราต้อง fix ip นี้
  • IP Pool Count : หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไร อันนี้อธิบายง่ายมันคือจำนวน IP ที่สามารถใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น ในบ้านเรามีเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ต่อเน็ต ไม่เกิด 5 ตัว ก็กำหนดไว้ 5 ตัวหรือเท่ากับจำนวน ที่มีอยู่ หากมากกว่านี้ เร้าเตอร์จะไม่แจก IP ให้ มีประโยชน์คือ สามารถควบคุม จำนวน เครื่องที่เชื่อมต่อ มาใช้เน็ตได้

IP Pool Count มีข้อดีคือ สามารถกำหนด ได้ว่าจะให้มีจำนวนกี่เครื่อง ที่สามารถใช้งานได้ (ปกติแล้ว IP จะมีได้สูงสุดที่ 255 เช่น 192.1.168.1.0 – 192.168.1.255 นั้นเอง แต่ก็ไม่ควรกำหนดไว้ให้เต็มจำนวนที่มาก เพราะจริงๆแล้วเราใช้การเชื่อมต่อ คงไม่เกิน 10 หรือ 20 อุปกรณ์อย่างแน่นอน แต่หากใครกำหนดไว้น้อย อาจจะทำให้มีปัญหาไม่สามารถใช้เน็ตได้กับอุปกรณ์ทุกตัวดังที่กล่าวมานั้นเอง

About modify 4848 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.