IoT คืออะไร Internet of Things

Internet of Things

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things


ในยุคที่ทุกคนติดต่อสือสารข้ามฟ้าข้ามทรีปโดยการใช้เวลาพริบตา ด้วยอินเทอร์เน็ต ทำให้รู้สึกว่าโลกใบนี้มันเล็กลงขึ้นเลื่อยๆ เพราะอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ไม่เพียงแต่การเชื่อมต่อบุคลกับบุคลแล้ว อินเทอร์เน็ตยังมีความสามารถเชื่อมต่อสิงของกับสิงของได้อีกด้วย นั้นจึงเป็นที่มาของ Internet of Things หรือ IoT

Internet of Things

IoT คืออะไร

ตามความหมาของ IoT หรือที่เรียกกันว่า Internet of Things (ภาษาไทย อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) ตามความหมายของ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้ความหมายไว้ดังนี้ “เครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และทำให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทำให้วัตถุสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกลผ่านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว ทำให้เราสามารถผสานโลกกายภาพกับระบบคอมพิวเตอร์ได้แนบแน่นมากขึ้น ผลที่ตามมาคือประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อ IoT ถูกเสริมด้วยเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ซึ่งสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกลได้ตามการกระตุ้น ก็จะกลายเป็นระบบที่ถูกจัดประเภทโดยทั่วไปว่าระบบไซเบอร์-กายภาพ (cyber-physical system) ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีอย่าง กริดไฟฟ้าอัจริยะ (สมาร์ตกริด) บ้านอัจฉริยะ (สมาร์ตโฮม) ระบบขนส่งอัจฉริยะ (อินเทลลิเจนต์ทรานสปอร์ต) และเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ตซิตี้) วัตถุแต่ละชิ้นสามารถถูกระบุได้โดยไม่ซ้ำกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว และสามารถทำงานร่วมกันได้บนโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเครือข่ายของสรรพสิ่งจะมีวัตถุเกือบ 50,000 ล้านชิ้นภายในปี 2020

หรือจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆในภาษาชาวบ้าน IoT คือการติดอินเทอร์เน็์ตให้กับสิงของ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านที่เราต้องการ เช่น ติดอินเทอร์เน็ตให้กับรถยนต์ เพื่อให้มีระบบนำทางที่อัพเดตข้อมูลตลอดเวลา หรืออุปกรณ์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆแบบเรียลไทม์ อาทิ อุปกรณ์ติดตามสัตว์เพื่อตรวจพฤติกรรมการเดินทาง เมื่อติดไปกับสัตว์อาจมีการส่งข้อมูลมายังเครื่องรับเป็นระยะๆ หรือตลอดเวลา

Industrial Internet of Things คืออะไร

พักหลังๆเราจะได้ยินคำว่า IIoT หรือ Industrial Internet of Things จริงๆแล้ว IIoT ก็คือ IoT อย่างหนึ่ง แต่เป็น IoT ที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม เพื่อความสะดวกในการใช้งานตามสายการผลิตต่างๆ

About modify 4850 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.