Facebook Messenger ใช้งานไม่ได้ขึ้น Error : An unexpected error has occurred. Please retry your request later. แก้อย่างไร

Facebook Messenger

วิธีแก้ปัญหาเมื่อเจอ Error An unexpected error has occurred. Please retry your request later.


สำหรับผู้ใช้งาน Facebook messenger แล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบใช้งานได้อาจขึ้นข้อความประมาณว่า Error : An unexpected error has occurred. Please retry your request later. และไม่สามารถใช้งานได้ มีวิธีแก้อย่างไร และเกิดจากอะไร บทความนี้มาแนะนำวิธีแก้ไขเบื้องต้นกัน

Facebook Messenger ใช้งานไม่ได้ขึ้น Error : An unexpected error has occurred. Please retry your request later.
ภาพจากสมาชิกกลุ่ม ModifyIT

หาใครขึ้นข้อความลักษณะดังภาพด้านบน และไม่สามารถใช้งาน Facebook Messenger ได้ ข้อแรกที่ต้องตรวจสอบและแก้ไข ให้ลองลบไฟล์แคชของ Messenger ออกไปเสียก่อน

วิธีลบแคชสำหรับ Android

delete Cache Android

  • ไปที่การตั้งค่า
  • เลือกเมนูเพิ่มเติม หรือ การจัดการแอป แล้วแต่รุ่น
  • เลือกตัวจัดการแอปแล้วมองหา Messenger
  • เลือกที่เก็บข้อมูล
  • กดลบ “ล้างแคช”

วิธีลบแคชสำหรับ iOS

สำหรับ iOS ให้ลองลบแอปพลิเคชันแล้วติดตั้งลงไปใหม่

สำหรับผู้ที่ใช้งาน ทำการลบไฟล์แคชแล้วก็ยังไม่สามารถใช้งานได้อยู่ และเมื่อลองเปลี่ยนอุปกรณ์ในการเข้าใช้งานแล้ว ก็ยังคงไม่สามารถใช้งานได้ ปัญหาน่าจะเกิดจากบัญชี หรือการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

  1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้มีปัญหาที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  2. บัญชีอาจโดนปิดกั้นการใช้งาน
  3. การเข้าสู่ระบบของเราไม่ปกติ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
  4. อาจมีผู้ใช้งานบัญชีของเราอยู่ ลองทำเรื่องเปลี่ยนรหัสผ่านดู

ปัญหาดังกล่าวอาจต้องรอสักระยะแล้วให้ลองเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.