Windows Single Language คืออะไร แตกต่างจากธรรมดาอย่างไร เปลี่ยนภาษาได้ไหม

รู้จักกับ Windows Single Language มันคืออะไร หมายความว่าอย่างไร ตั้งค่าให้แสดงภาษาไทย หรือภาษาอื่นๆได้ไหม


สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ และใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อาจจะเคยได้ยินหรือใช้งาน Windows Single Language อยู่ อาจจะสงสัยว่า Windows Single Language มันแตกต่างจาก Windows ปกติแบบไหน ทำไมถึงมีข้อความ Single Language เพิ่มเข้ามา ซึ่งมันหมายความว่าเป็นแบบภาษาเดียว และภาษาดังกล่าวหมายถึงอะไร เพิ่มภาษาอื่นได้ไหม บทความนี้จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Windows Single Language กัน

Windows 10 Home Single Language

Windows Single Language คืออะไร

Windows Single Language เป็นรูปแบบ license หนึ่งของระบบปฏิบัติการ Windows ของไมโครซอฟท์ โดยจะเป็นของ Windows 10 Home Single Language (ไม่มีรุ่น Pro) license ของรุ่น Single Language จะถูกกว่ารุ่นปกติเล็กน้อย ข้อจำกัดของ Single Language ก็อธิบายตามความหมายของรุ่นก็คือ 1 ภาษา ภาษาที่ว่านี้คือ  Windows Display language ซึ่งเป็นภาษาของระบบ พวกเมนู คำอธิบายต่างๆของระบบ ภาษา Display ของ Windows ใน license ที่เป็นแบบ Single Language จะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาของระบบได้ ในการตั้งค่าที่สามารถเลือกการแสดง Windows Display language หากใช้งานรุ่นปกติดังภาพด้านล่าง

Windows Display language

หากเป็น Windows 10 Home Single Language จะไม่สามารถเลือกภาษา Display อื่นได้จากภาพด้านล่าง

Windows 10 Home Single Language

จะเปลี่ยนภาษา Windows 10 Home Single Language ได้ไหม

หากต้องการเปลี่ยนภาษาระบบหรือ Display language ของ Windows Single language ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในการตั้งค่าหรือ Setting ใน Windows ได้ หากต้องการจะเปลี่ยนภาษาจำเป็นต้องติดตั้ง Windows ใหม่เท่านั้น

Windows 10 Home Single Language Install Windows

การจะติดตั้ง Windows Single language ให้เป็นภาษาที่ต้องการต้องทำตั้งแต่ติดตั้ง Windows มาเลย โดยจะทำตัวติดตั้งให้เป็นภาษาที่ตอ้งการโดยการทำตัวติดตั้งให้เป็น Windows ภาษาที่เราต้องการ เช่นการทำผ่าน Media Creation Tools และเลือกภาษาเป็นภาษาที่เราต้องการ ดังภาพด้านล่าง

Media Creation Tools Windows 10 Thai

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.