ChatGPT เข้าไม่ได้ ใช้งานไม่ได้เกิดจากอะไร ChatGPT is at capacity right now

ChatGPT logo

ChatGPT ใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ได้เกิดจากอะไร


ช่วงนี้ ChatGPT  OpenAI กำลังได้รับความนิยม ถูกพูดถึงอยู่มาก ทำให้เกิดความสนใจจากผู้ใช้งานมากมายว่า ChatGPT คืออะไร ใช้งานอย่างไร และอยากจะทดสอบการใช้งาน เพื่อดูแนวทางวิธีการใช้งาน เรียนรู้ไว้ในอนาคตอาจต้องใช้งาน ด้วยเหตุนี้เองจนมีผู้คนเข้าใช้งาน ChatGPT เป็นจำนวนมาก และบ้างช่วงเวลาไม่สามารถใช้งาน ChatGPT หรือเข้าใช้งานไม่ได้ ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไขเมื่อใช้งาน ChatGPT เข้าไม่ได้หรือไม่

ChatGPT test

ปกติแล้วหากต้องการใช้งาน ChatGPT จำเป็นต้องสมัคร ChatGPT เสียก่อน และจะใช้งานต้องเข้าไปยังลิงค์ chat.openai.com ก็จะสามารถใช้งานได้ แต่หากคุณไปยังตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่สามารถใช้งานได้

สาเหตุหลักๆที่เข้า ChatGPT ไม่ได้เกิดจากจำนวนคนใช้งานมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ประกอบกับทาง OpenAI จำกัดการใช้งานเพื่อไม่ให้ Server ทำงานหนัก เราจึงอาจเข้าไม่ได้หรือใช้งาน ChatGPT ในบางช่วงเวลา

ในช่วงเวลาคนใช้งานเยอะเราอาจได้รับข้อความ ChatGPT is at capacity right now นั้นหมายความว่า ช่วงระยะเวลาดังกล่าวคนใช้งาน ChatGPT เต็มขีดจำกัดแล้ว ให้ลองกลับมาใช้ใหม่ภายหลังนั้นเอง

ChatGPT is at capacity right now

ด้วยเหตุผลต้นทุนเรื่องการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ AI รวมไปถึงการรองรับการใช้งานจึงมีต้นทุนในการพัฒนาระบบสูง เหตุนี้จึงมีการเปิดให้ผู้ใช้สามารถอัปเกรดบัญชีเป็นเวอร์ชันโปรได้

สำหรับ ChatGPT เวอร์ชัน Pro จะมีข้อแตกต่างจาก ChatGPT ธรรมดาเด่นๆก็คือ

  • สามารถใช้งานได้ตลอดแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานมาก
  • ตอบสนองเร็วกว่าเวอร์ชันปกติ
  • การเข้าถึงคุณลักษณะใหม่ตามลำดับความสำคัญ
  • ข้อความได้มากเท่าที่คุณต้องการ (อย่างน้อย 2X ขีดจำกัดรายวันตามปกติ)

อัปเดตตอนนี้ ChatGPT เปิดให้สมัครแบบ Plus แล้ว (วิธีสมัคร ChatGPT Plus)  โดยเปลี่ยนราคาใหม่เป็น $20 ต่อเดือน

ChatGPT Plus ราคาในประเทศไทย

วิธีสมัคร ChatGPT Plus ราคา $20 ต่อเดือน เปิดให้สมัครในประเทศไทยแล้ว

 

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.