Warning! Your chassis has been opened press F1 to continue

Warning! Your chassis has been opened press F1 to continue เปิดคอมพิวเตอร์แล้วขึ้นแบบนี้ทำอย่างไร

มี.ค. 3, 2014 modify 0

วันนี้ปัญหาคนใกล้ตัวมาฝากกันครับสำหรับคนที่เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณขึ้นมาแล้วขึ้นคำว่า “Warning! Your chassis has been opened press F1 to continue” โดยไม่สามารถเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ได้จะแก้อย่างไร เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Error นี้กันดีกว่ [อ่านต่อ…]