Blue screen of death (BSoD Error Code : 0x00000024

Windows 10 จอฟ้าโค้ด 0x00000024 เกิดจากอะไรแก้ไขอย่างไร

19 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows 10 หรือ Windwos 11 เมื่อใช้งานเครื่องแล้วขึ้นจอฟ้าหรือ blue screen of death (BSoD) พร้อม Error code เลข 0x00000024 อาจเกิดคำถามว่าจอฟ้ารหัสแบบนี้เกิดจากอะไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร [อ่านต่อ…]

Working on updates 24%, Don't turn off your PC. This will take a while.

Working on updates คืออะไร Windows 10, 11 ปิดหรือเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นข้อความดังกล่าวคืออะไร

19 กรกฎาคม 2021 modify 0

ผู้ใช้งาน Windows 10 หรือ Windows 11 หลังจากปิดคอมพิวเตอร์หรือเปิดคอมพิวเตอร์อาจค้างหน้าจอสีฟ้า และมีข้อความเขียนว่า “Working on updates 24%, Don’t turn off your PC. This will take a while.” คอมพิวเตอร์ไม่ยอมปิดมีเปอร์เซ็นต์ หลายคนไ [อ่านต่อ…]

Windows cannot install required files. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error Code: 0x8007025D

ติดตั้ง Windows ไม่ได้ขึ้น Error Code “0x8007025D” แก้ไขอย่างไร

19 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถติดตั้ง Windows ได้ตอนกำลังคัดลอกไฟล์ขึ้นข้อความ Error Code “0x8007025D” หรือ Error เต็มๆจะขึ้น “Windows The installation was canceled, Any changes made to your computer won’t be saved.” และ “W [อ่านต่อ…]

No bootable device insert boot disk and press any key

No bootable device insert boot disk and press any key แก้อย่างไร

18 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเจอข้อความ “No bootable device –– insert boot disk and press any key” ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้ พอกดคีย์ใดๆก็ขึ้นข้อความเดิมๆ วนอยู่แบบนั้นจน หลายท่านอาจสงสัยว่าข้อความดังกล่าวคืออ [อ่านต่อ…]

Windows 11 logo

วิธีแก้ Checking file system on C:, The type of file system is NTFS. แก้อย่างไร

18 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วได้รับข้อความ Checking file system on C: พร้อมข้อความ The type of file system is NTFS.  One of your disks needs to be checked for consistency. you may cancel the disk check, but it is strongly r [อ่านต่อ…]

Active Partition not found! Press any key...

วิธีแก้ Active Partition not found! Press any key… คืออะไร แก้ไขอย่างไร

17 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์วันดีคืนดีเปิดคอมฯมาแล้วไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นหน้าจอสีดำพร้อมข้อความ Active Partition not found! Press any key… กดปุ่มใดๆก็กลับมาหน้าเดิม จึงเกิดคำถามว่าเกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไขหรือตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรบ้าง มาเรียนรู้ [อ่านต่อ…]

Start Service Windows Update

Update Windows ไม่ได้ ลองเปิด Service และ Registry ที่เคยปิดเอาไว้

12 กรกฎาคม 2021 modify 0

บทความนี้จะพูดถึงเรื่องการอัปเดต Windows ในกรณีที่เราอยากจะอัปเดต Windows ไม่ได้ เพราะคุณเคยไปปิดการอัปเดต Windows เอาไว้ แต่วันดีคืนดีอยากจะเปลี่ยนใจเปิดที่เคยปิดเอาไว้แต่จำไม่ได้ว่าปิดตรงไหนไว้บ้าง บทความนี้จะมาบอกรายละเอียดว่า การที่จะปิดการอัปเดต [อ่านต่อ…]

Your PC ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then we'll restart for you. "Driver IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" ไฟล์ "vgk.sys"

จอฟ้า Driver IRQL NOT LESS OR EQUAL vgk.sys คืออะไร Your device ran into a problem and needs to restart.

10 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10 หรือ Windows 11 แล้วเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วขึ้นข้อความ “Your PC ran into a problem and needs to restart. We’re just collecting some error info, and then we’ll restart for you.” ในส่วนของ St [อ่านต่อ…]

เมาส์ (Mouse)

เมาส์เลือนกลับด้าน แก้อย่างไร เลื่อนซ้ายขวา ขึ้นลง กลับสลับกัน

9 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือ Windows 11  แล้วใช้งานเม้าส์อาจมีปัญหาการใช้งานผิดปกติของการทำงาน โดยปัญหาที่พบคือการเลื่อนเม้าส์สลับกันกล่าวคือ เมื่อเราเลื่อนเม้าส์ไปทางซ้ายแต่มันดันไปทางขวา หรือเราเลื่อนไปทางขวามันจะไปทางซ้ [อ่านต่อ…]

The boot selection failed because a required is inaccessible.

เปิดเครื่องขึ้น Windows failed to start. a recent hardware or software change might be the cause แก้อย่างไร

9 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 หรือ Windows 11 แล้วเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วขึ้นข้อความประมาณว่า “Windows failed to start. a recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:” ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดจากอะไรและมีวิธีแก้ไ [อ่านต่อ…]

ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้

ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ แก้อย่างไร DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN, ERR_NAME_NOT_RESOLVED และ We’re having trouble finding that site

8 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 หรือ Windows 11 และใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่ารเบราว์เซอร์และเกิดปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ขึ้นข้อความ “ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้” ทำให้เกิดคำถามว่าเป็นเพราะอะไร แก้ไขอย่างไร มาดูข้อสรุปของปัญหา วิธีตรวจ [อ่านต่อ…]

Microsoft Software Protection Platform Service คืออะไร ที่ Task Manager ปิดได้หรือไม่และอย่างไร

8 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 หรือ Windows 11 บางครั้งเรารู้สึกว่าเครื่องทำงานหนักและตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมหรือ Service อื่นๆในหน้า Task Manager แล้วเจอ Process แปลกๆ ที่ชื่อว่า “Microsoft Software Protection Platform Service” หลายคนสงสัย [อ่านต่อ…]

1 2 3 4 15